Statkraft og Skagerak Energi er tildelt 14 millioner i støtte til en bunkringsløsning for verdens første hydrogendrevne lasteskip. With Orca er et energieffektivt nullutslippslasteskip fra Egil Ulvan Rederi. Løsningen er aktuell for både skipsfart og andre transportformål. 

Statkraft og Skagerak Energi ble i fjor sommer valgt som hydrogenleverandør til nullutslipp-fraktskipet til HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri. Komprimert hydrogen viste seg for dette prosjektet å være mest konkurransedyktig. Green Bulk-konseptet innebærer kontainerbytte og vil være fleksibelt slik at det kan benyttes både til transport på land og på et utvalg typer skip.

– Dette er en viktig start på hva vi tror vil bli et stort marked for kontainerbasert komprimert hydrogen til både maritim- og landbasert transport. Et godt samarbeid mellom Skagerak Energi og Statkraft ligger bak denne tildelingen, sier konserndirektør for Innovasjon og forretningsutvikling hos Skagerak Energi, Øystein Sæther.

Verdens første hydrogendrevne lasteskip får totalt 100 millioner kroner i støtte fra Enova.

– For Statkraft er dette en viktig milepæl i å etablere oss som en ledende hydrogenprodusent i tråd med vår strategi. Det passer fint inn sammen med andre initiativer vi har på sjø- og landtransport både i Norge og Sverige, sier Birgitte R. Vartdal, konserndirektørfor Vind- og solkraft i Statkraft.