Økt elektrifisering og mer variasjon i været legger ekstra press på balansering av det norske kraftsystemet. Dette medfører at fleksibilitet, og dermed norsk vannkraft, blir viktigere og mer verdifullt i fremtiden, skriver NVE. 

Mer kraft fra uregulerbare kilder som sol og vind påvirker fleksibiliteten i kraftsystemet, mens vannkraften bidrar med lave start- og stoppkostnader, og ofte evne til å lagre energi.

Men hvor fleksible er egentlig norske vannkraftverk? Er det nok at et kraftverk er tilknyttet et reguleringsmagasin før vi kan klassifisere det som fleksibelt, eller må det kunne lagre en viss mengde vann?

Disse, og flere andre spørsmål svarer Norges vassdrags og energidirektorat i et nytt faktaark og i en artikkel på sine hjemmesider.

Klikk her for å få komme rett til faktaarket: Hvor stor andel av vannkraften i Norge er fleksibel?