Avtalen som generalsponsor for Odds ballklubb gir Skagerak Energi en unik arena for videre samarbeid om tiltak for klima og miljø. For fotballklubben betyr avtalen forutsigbarhet og fortsatt støtte til det arbeidet de gjør, både på matta og utenfor. 

– Dette er jo litt «tilbake til framtiden». Skagerak Energi har kanskje vært vår viktigste partner i moderne tid, var veldig viktig da vi rykket opp og seinere, og har bare hatt en kort periode uten å være vår hovedsamarbeidspartner. Da hadde vi et veldig godt samarbeid med Sparebank1, men nå er Skagerak tilbake, sier Odds daglige leder, Einar Håndlykken.

Ren energi

Skagerak Energi og Odds ballklubb har god tradisjon for å jobbe sammen – blant annet produserer solcellepanelene på Skagerak Arena energi nok til å forsyne stadion og naboene med ren, fornybar kraft. Solcellene lader også det store batteriet i Skagerak Energilab, og når flombelysningen slås på støttes den av ren kraft, i stedet for store dieselaggregat.

– Dette er en riktig partner for vår klubb som er tuftet på det lokale, og det er ikke så mange forunt å ha muligheten til å bli vår generalpartner. Da er vi veldig glade for at en av de som har den muligheten, har tatt den rollen. Vi tror vi er en regional drivkraft, at det betyr noe å ha en lokal toppklubb, at det skaper stolthet, ringvirkninger og samhold. De siste årene har vi også utviklet et veldig bra samarbeid rundt klima og miljø, sier Håndlykken, som løfter fram prosjekter som Telemarks første hurtiglader for elbil, banevarmen på stadion og Norges største solcelle- og batterisystem i Skagerak Energilab. 

– Vi har allerede gjennomført store satsninger sammen, og klubbens satsning på klima og miljø er avgjørende for oss som sponsor, sier Kristian Norheim, konserndirektør for Kommunikasjon og myndighetskontakt i Skagerak Energi. 

Ny drakt

Skagerak Energi-logoen har vært på Odd-drakta siden 1996, i ulike størrelser og plasseringer. Hvordan de nye draktene blir er en godt bevart hemmelighet. Fram til sesongstart har Skagerak Energi valgt å pryde førsesongs-drakta med slagordet til Kirkens Bymisjon: «Ingen er bare det du ser». 

– Det er et viktig budskap vi stiller oss bak, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi.

Den nye spillerdrakta vises fram for første gang på Odds markering før sesongstart, på Parkbiografen 10. mars. 

Helhetlig

Avtalen mellom Odds ballklubb og Skagerak Energi varer i fire år. 

– Dette er ikke bare en sponsoravtale for oss, men en helhetlig avtale som skal sørge for å støtte fotballen og toppfotballen her i distriktet. Vi tror på det å heie på en klubb lokalt, skape samhold og juble sammen. Klima- og bærekraftperspektivet er også viktig for oss, sier Norheim.

Sponsoravtalen med Odds ballklubb er Skagerak Energis største sponsorat. Skagerak Energi sponser også kvinnefotballen på Skagerak Arena, gjennom en egen satsning i Odds Ballklubb kvinner.