Skageraknytt er et internettmagasin fra Skagerak Energi. Skageraknytt forteller historier fra, og i tilknytning til, Skagerak-konsernets virksomhet.

Skageraknytt er spesielt rettet mot ansatte, pensjonister og samarbeidspartnere, men er også fritt tilgjengelig for andre med interesse for Skageraks virksomhet.

Motta nyhetsbrev

Skageraknytt sender ut nyhetsbrev til registrerte mottakere. Registrer din e-postadresse nederst på siden, og få jevnlige oppdateringer.

Gjenbruk av innhold

Innholdet på Skageraknytt.no er fritt tilgjengelig for publisering andre steder, men kilde skal oppgis, og eventuelle bilder skal krediteres fotograf som er oppgitt ved bilde. Dersom ikke fotograf er oppgitt skal bildet krediteres Skagerak Energi. 

Gå til skagerakenergi.no for mer informasjon om Skagerak Energi.