Siden 1999 har Solveig Liland Dahle tatt seg av vaskingen i administrasjonsbygget på Fjone Kraftverk. Egentlig skulle hun pensjonert seg tidligere i år, men det har tatt litt lengre tid en forutsatt å rekruttere en ny renholder.

– Vi har valgt å være litt nøkterne og nøyd oss med å henge opp en stillingsutlysning på oppslagstavla utenfor butikken, humrer avdelingsleder Inge Audun Dahle.

En annonse i fylkesavisene er kostbar, og det er nok en grense for hvor langt potensielle arbeidssøkere vil pendle for en delstidsstilling på Fjone, selv om den er utvidet til å omfatte kraftstasjonene og økt stillingsbrøken til 40 prosent.

Som navnet avslører er Solveig mor til Inge Audun, og mor har vært lett å be så langt. Nå har hun sagt endelig stopp.

– Hun synes det er nok nå, men fortsetter frem til nyttår. Stillingsutlysningen på butikken har gitt oss to gode kandidater, så nå skal hun få lov til å pensjonere seg, ler sønnen.