I løpet av høsten har det vært en rekke større og mindre begivenheter i AMS-prosjektet. Den største er kanskje at den første måleren ble montert i begynnelsen av desember. Det ble gjort i Skien i Skagerak-regi.

– Dette er en AMS-måler, men kommunikasjonen vil ikke fungere før vi har fått sentralsystemet på plass og utbyggingen starter for fullt i området, forteller fagsjef for måling, Dag Arne Danielsen.

Maskinvaren til sentralsystemet er på plass i Porsgrunn, men det gjenstår mye programvarearbeid og testing av systemet før det er klart til å ta i mot måleverdier.

– Det skal være på plass når vi starter pilotutrullingen neste høst. Vi vil trolig gjennomføre piloten i Skien. Dersom den går bra starter utrullingen for fullt i februar 2017.