Arbeidet med å granske mastehavariet på Akersmyra er ikke avsluttet, men en foreløpig konklusjon ventes å foreligge før jul. Det som kan slås fast er at det var en mast ved koblingspunktet på Sem som kollapset, tilsynelatende uten ytre påvirkning.
 

Togene ble stanset

Masten er første punkt på en 132 kV-ledning mot Firingen og Kaldnes. Den neste masten på ledningen ble dratt skjev etter havariet, og siden denne står rett ved jernbanen ble togtrafikken stanset.

Feilen ble varslet på driftssentralens systemer litt før klokken 8 på morgenen den 19. november. Telefoner fra publikum tydet på at noe ekstraordinært hadde skjedd med masten ved jernbanen. Det ble bekreftet da de første mannskapene fra Skagerak ankom Akersmyra kort tid etter.
 

Alle hadde strøm etter 6 timer

Det ble satt i verk beredskap og mannskaper og materiell ble dirigert til havaristedet. Etter seks intense timer kunne togene igjen begynne å gå. Da hadde også alle de godt og vel 6000 kundene fått strømmen tilbake.

Arbeidet med å reise en ny midlertidig mast fortsatte utover kvelden og natten. Etter noen timers opphold midt på natten fortsatte arbeidet neste morgen med å koble det nye mastearrangementet til nettet.

Klokken 15 fredag ettermiddag var alt på plass. Klokken 21 var alle ledninger igjen spenningssatt og 22.30 kunne siste skageraker ta helgen.