Om kvelden den 26. desember nådde orkanen Urd Østlandet også. Noen orkan var det ikke lenger snakk om, men uværet gjorde flere strømløse i løpet av natten. 

- Vi fikk de første meldingen om strømløse kunder på Brunlanes i åttetiden 2. juledag. Nærmere midnatt oppstod det en større feil i Svarstad som berørte omkring 400 kunder, forteller informasjonssjef Ruhne Nilssen.
 

3000 uten strøm

Utover natten tikket flere feilmeldinger inn til Skagerak Netts driftssentral. Omkring 30 montører jobbet gjennom natten på feil som oppstod   Så utover natten fulgte det feil både i Skien, Porsgrunn, Bamble Siljan og Larvik.

- På det meste var cirka 3000 av våre kunder uten strøm. Det var rundt 2-3-tiden på natten så det er vel ikke sikkert at så mange la merke til det, forteller Nilssen.

På morgenkvisten var antallet kunder uten strøm sunket til noen hundre. 

- Da sluttet det å komme inn nye feilmeldinger, så vi hadde stort sett kontroll over situasjonen.
 

Mange trefall

Årsakene til strømbruddene er stort sett trær som falt over ledningene. Det betyr at det i første rekke er områder litt utenfor bysentrene som er rammet. Der er det mer utbredt med luftstrekk.

- Nå i ettermiddag har de aller fleste kundene fått strømmen tilbake. Det kan fortsatt være noen lavspentfeil vi ikke har oversikt over. Her er vi avhengig av kundene melder inn feil til oss per telefon. Ta kontakt med kundeservice, oppfordrer Nilssen. 
 

Ikke rør ledninger på bakken!

Han understreker til slutt at publikum ikke må røre eventuelle ledninger som ligger på bakken. Det kan være forbundet med livsfare understreker informasjonssjefen.

Ved Ragnhildrødvann i Oklungen i Porsgrunn falt et tre over en 22 kV-ledning som igjen falt ned på jernbanens strømforsyning.  FOTO: KJELL LØYLAND  Ved Ragnhildrødvann i Oklungen i Porsgrunn falt et tre over en 22 kV-ledning som igjen falt ned på jernbanens strømforsyning.  FOTO: KJELL LØYLAND