Bak den opplagt humoristiske siden av dette utsagnet, ligger det jo også et hint om noe avansert og vanskelig, som kanskje bare er tilgjengelig for de få og innvidde, altså et snev av status. 

Slik blir det fra tid til annen hos oss i Skagerak også, der det kanskje blir mer fristende å bli oppfattet å arbeide med strategisk strategi enn med f.eks. nettmontasje eller kundebehandling. Nå er det selvsagt ingen som går rundt og sier at de jobber med strategisk strategi, men det er vel noen av oss som litt for ofte bruker vanskelige formuleringer og begreper når vi omtaler hva vi selv driver med for tiden. Dette tror jeg kan være til hinder for at vi får til best mulig deling av kunnskap og får innspill og forslag til bedre måter å gjøre ting på. 

Mye av det vi gjør i Skagerak er avansert og har et eget stammespråk. Det skal det selvsagt fortsette å ha. Einstein sa "Gjør alt så enkelt som mulig, men ikke enklere", og det er dette som er mitt poeng. Gjennom å forenkle framstillinger av det vi driver med, og på den måten kanskje se på oppgavene våre på nye måter, kan vi også finne gode forbedringsmuligheter. Skal vi få til dette, må vi også ta med oss det språklige og ikke komplisere mer enn nødvendig. 

Alle deler av Skagerak Energi jobber allerede med forbedringer, og oppmerksomheten på dette vil ikke avta. Da kan kanskje slagordet fra en av Norges mer suksessrike matvarekjeder passe for en del av det vi gjør også?

Geir Kulås

Direktør, Skagerak Nett