Å grave fjernvarmegrøfter i slutten av januar kan være en tålmodighetsprøvelse. Like fullt hadde Skagerak Varme lagt opp til nettopp det da de startet utvidelsen av fjernvarmenettet i Horten.

- Poenget er å rekke neste fyringssesong, og da har vi ikke noe tid å miste, forteller prosjektleder Ole Petter Bjørnsen.
 

Dobler til 15 GWh

I dag leverer Skagerak Varme cirka 8,0 GWh i Horten, og når alle kunder er knyttet til den nye traseen ut til Karljohansvern om ett til to år vil leveransen ha økt til 15 GWh.

- Vi kommer i første rekke til å erstatte eksisterende oljebaserte nærvarmeanlegg, så dette er et godt klima- og miljøtiltak for Horten kommune, forteller han.
 

Tror på ytterligere utvidelse

Han tror det er gode muligheter til å utvide anlegget ytterligere frem mot 2020. Investorer planlegger å utvikle indre havneby for bolig- og næringsforhold. Da er det naturlig å utvide anlegget nordover fra Lystlunden.

- Fordelen med utbyggingen på Karljohansvern er at vi får rask tilgang til nye kunder. Vi slipper å vente på at området utvikles og bygges ut.
 

Fredede bygninger og trær

Det er sjelden rett frem å grave fjernvarmegrøfter. Utfordringene på Karljohansvern er todelt. For det første er det gamle militæranlegget der fredet. I tillegg er det mange gamle trær, spesielt eiker, som ikke skal røres i forbindelse med utbyggingen.

- For å ta hensyn til dette har vi bestemt traseen i samråd med Vestfold fylkeskommune, Forsvaret og Horten kommune.
 

2 kilometer ny trasé

Hovedtraseen fra varmesentralen i Moloveien vil bli på 1,8 kilometer ut på Karljohansvern. Med stikkledninger blir det nesten 3 kilometer med rørtrasee. Snaut 37 millioner kroner er utbyggingen planlagt å koste.

Varmesentralen i Horten kan de siste årene vise til en fornybarandel på solide 95 prosent. Denne vil trolig falle noe når de nye kundene kommer til neste vinter.

- Vi ønsker å installere en tredje sjøvannsvarmepumpe i varmesentralen. Det gjør at vi skal klare en fornybarandel på 90 prosent, men foreløpig er det ikke tatt noen investeringsbeslutning om dette, understreker Ole Petter.