Det har tatt noen år, men nå er Øystein Asdahl endelig i gang med å realisere ungdomsdrømmen om eget flysertifikat. I september i fjor meldte han seg på et informasjonsmøte, og etter det har han ikke sett seg tilbake. 

- Målet er å få tatt sertifikatet i løpet av året, slik at jeg kan begynne å fly på egenhånd, forteller han.
 

Billigere med mikrofly

Opplæringen skjer i regi av Grenland Flyklubb som har base på Geiteryggen utenfor Skien. Flyklubben holder kurs for dem som vil ta småflysertifikat eller sertifikat på mikrofly. Det er det siste Øystein har kastet seg på. 

- Jeg vurderte småflysertifikat, men mikrofly er mye mer gunstig økonomisk. Et mikroflysertifikat koster cirka 35 000 kroner, mens et småflysertifikat gjerne koster drøyt 100 000 kroner.
 

Ordentlige fly

Sikkerheten mener han er vel så god i et mikrofly som i et småfly. Ryktet om høye ulykkestall mener han er historie. 

- De mikroflyene som lages i dag er gode og ordentlige fly. De er også utstyrt med fallskjermer som kan løses ut.
 

Måtte nødlande

Like fullt hadde han så sent som i vår en dramatisk hendelse i forbindelse med landing da han var ute og fløy med instruktør.

- Vi fikk problemer med gassen og måtte avbryte innflygingen. Vi måtte finne en alternativ landingsplass og så oss ut en skogsbilvei. Vi fikk landet relativt trygt og godt, men vi var litt mørbanket noen dager, forteller Øystein og understreker at dette var første gang flyklubben hadde en slik hendelse med mikrofly.

Til tross for opplevelsen er ønsket om flysertifikat like sterkt. Etter et opphold på noen uker er han nå i gang igjen med flytimene. Flyet han nødlandet med er kondemnert, og nå er han og resten av flyklubben opptatt av å skaffe seg et nytt.
 

Stor interesse

- For tiden er det 25 elever som går på kurs for å få seg sertifikat, og da er ett fly for lite.

Det gamle flyet var forsikret for 550 000 kroner, men et nytt mikrofly koster mellom 700 000 og 1 000 000 kroner.

- Av en eller annen grunn er det ingen banker som ønsker å finansiere mikrofly, selv om de er fullverdiforsikret. Vi er derfor i gang med kronerulling for å få finansiert et nytt fly. De som skyter inn midler får pengene tilbake med renter, eller i form av lavere leiepris.

Totalt har klubben nærmere 150 medlemmer. De flyr hele året, og hver helg er det lørdagskafe på Geiteryggen hvor folk kan komme og se på og prate fly.

Gå til Grenland Flyklubbs hjemmesider, eller se deres film om flysertifikat her: