De siste månedene har AMS-prosjektet jobbet mye med å etablere de interne systemene og forberede utrullingen av målere. Nå er det rett før alvoret starter. 

- Vi er i sluttfasen av det vi kaller kundens verifikasjonstest. Sentralsystemet er på plass og vi må verifisere at det har mindre feil enn det som er forsvarlig å tillate før vi kan gå på lufta, sier prosjektleder Michael Rapp. 

Integrasjonen av oppdragshåndteringssystemene (blant annet Skageraks WMS) er litt forsinket på grunn av høy kompleksitet og mer nødvendig utviklingsarbeid enn forutsatt.
 

Begynner 1. november

- Vi er i gang med å forberede den første pilotutrullingen. Den vil bli relativt beskjeden og skal i første rekke verifisere at kommunikasjonen mellom målerne fungerer.

Den omfatter 5 konsentratorer og 43 målere som monteres på Hovenga i Porsgrunn fra 1. november.

- I tillegg er det noen få AMS-målere som allerede er installert i dette området. Da får vi testet om disse våkner automatisk og kobler seg opp til sentralsystemet som forutsatt, sier Rapp.
 

Skien på nyåret

Andre pilotutrulling starter rett etter nyttår dersom første pilotutrulling kan bli godkjent.

- Da monterer vi 19 konsentratorer og 443 målere i et større område. De skal kommunisere i et større omfang og sende sine timesverdier til sentralsystemet i Skagerak Netts lokaler i Porsgrunn, forteller Rapp.
 

Full rulle fra februar

Fra og med andre uke i februar 2017 skal utrullingen da trappes opp mot fullskala utrulling hvor cirka 80 montører som kommer til å være i sving for å installere de nye målere.