På bussoppstillingsplassen Rabben, nær grensen mellom Skien og Porsgrunn, var det den 23. juni klart for åpning av Telemarks første fyllestasjon for biogass.
 

Magisk fabrikk med fantastisk produkt

- I Tønsberg har de en magisk fabrikk hvor de blander sammen matavfall og husdyrgjødsel. Ut av dette kommer det et fantastisk produkt, nemlig biogass, fortalte administrerende direktør i Skagerak Naturgass, Frode Halvorsen, i sin åpningstale.

Biogass er kjemisk sett det samme som naturgass. Begge deler er metangass, men der naturgassen hentes opp fra bunnen av Nordsjøen kommer biogassen fra organisk avfall.
 

Luktfri

En annen fordel med biogassen er at den er tilnærmet luktfri. Det setter Ellen Sørby fra Norges astma- og allergiforbund pris på.

- Dette er et godt stykke på vei til bedre luft i Grenland. Jeg vil også slå et slag for barna våre som ofte har større problemer med luftveiene enn oss voksne. Frisk luft for lungene er bra for ungene pleier vi å si.
 

Viktige fylkeskommuner

Sørby stod for den offisielle åpningen av fyllestasjonen sammen med konsernsjef Knut Barland fra Skagerak Energi.

- Jeg vil rette en takk til fylkeskommunene i Vestfold og Telemark som har brukt anbudsmakten og stilt krav til bruk av biogass ved utlysning av nye busskonsesjoner. Så må jeg også få takke busselskapene for at de har tatt utfordringen, sa Barland.
 

75 busser på biogass

Den 28. juni settes 25 biogassbusser inn i ordinær drift i Grenland. Allerede er 14 renovasjonsbiler på veien og henter avfall fra husholdningene.

I Vestfold åpnet Skagerak Naturgass og Unibuss en tilsvarende fyllestasjon den 20. juni. Unibuss har gått til anskaffelse av 50 gassbusser som nå settes i trafikk i Tønsberg-området. Flesteparten av renovasjonsbilene i Vestfold har allerede gått på biogass en stund.

Biogassåpning