Biogassproduksjonen ved Den magiske fabrikken i Tønsberg øker jevnt og trutt. Økt produksjon betyr også at man må ha flere kunder til å kjøpe biogassen som selges fra Skagerak Naturgass' fyllestasjoner i Tønsberg og Skien. 

- Per i dag er det først og fremst renovasjonsbiler og busser i Vestfold og Grenland som går på biogass, men det er ingen grunn til at ikke tyngre kjøretøy også kan bytte ut dieselen, sier administrerende direktør Frode Halvorsen i Skagerak Naturgass. 
 

For trailer eller semitrailer

Sammen med Greve Biogass klinker Skagerak Naturgass til med rause premier til de første bedriftene som går til anskaffelse av en trailer eller semitrailer som kan gå på biogass.

 - Vi utlyser en konkurranse med tre premier. Første trailer som kommer til Den magiske fabrikken i Tønsberg for å fylle tanken, får gratis biogass til en verdi av 200 000 kroner, forteller Halvorsen. 

Andre- og tredjepremiene har en verdi på 100 000 kroner og 50 000 kroner.
 

Fyll tanken gratis 100 ganger

- Litt avhengig av hva slags trailer du har, kan du fylle tanken gratis 100 ganger med førstepremien. Rekkevidde er på cirka 800 kilometer på en tank, sier Halvorsen.

Han ønsker å overbevise eventuelle tvilere som er skeptiske til å bruke annet drivstoff enn diesel til tungtransport. Konkurransen er derfor spesielt rettet mot trailere eller semitrailere som kan dra en nyttelast på 30 tonn.

- Det er allerede flere store og seriøse lastebilprodusenter som lager lastebiler som går på gass. Vi jobber også med å få til flere fyllestasjoner i Vestfold og Grenland.
 

Skal fordoble produksjonen

Når produksjonen ved Den magiske fabrikken er optimalisert vil den levere biogass tilsvarende 68 GWh. Greve Biogass er godt i gang med å forberede andre byggetrinn som vil øke produksjonen til 140 GWh.

- Vi selger det som blir produsert ved fabrikken i dag, men når produksjonen fordobles må vi ha flere kunder.

Halvorsen oppfordrer interesserte aktører som ønsker å delta i konkurransen til å ta kontakt.

- Et av vilkårene for å være med i konkurransen er å registrere seg hos oss. Ta kontakt, så kan vi fortelle mer om kjøretøy og konkurransen.

Informasjon om konkurransen finner du på Skagerak Naturgass' hjemmesider, www.skageraknaturgass.no.