Skageraks over 6000 nettstasjoner må regelmessig vedlikeholdes og rengjøres. Rengjøringen, eller kioskpuss som det ofte kalles, har tidligere vært ensbetydende med at kundene mister strømmen et par timer.

 Ved å bruke å bruke spesielt rengjøringsutstyr og ekstra vernetøy er det mulig å gjennomføre kioskussen uten å koble ut strømmen hos kundene. Det er mer krevende for montørene, men hverdagen blir mer fleksibel når man slipper å varsle om strømstans. 

AUS, som er en forkortelse for arbeid under spenning, kalles arbeidsmetoden. Se hvordan montørene Terje Nilsen og Jan Vidar Pedersen Døj gjør rent i en nettstasjon ved Slagentangen en solfylt ettersommerdag.