Alle Skageraks større transformatorstasjon kan styres via fjernkontrollsystemet fra driftssentralen i Porsgrunn. "Hånden" i fjernkontrollsystemet, det vil si enheten som sørger for at høyspentbryterne i stasjonene kobler strømmen inn og ut, omtales gjerne som RTU, en forkortelse for Remote Terminal Unit. Nå skiftes disse ut på 13 stasjoner.


Ferdig med Telemark

- Vi er ferdig med å bytte seks RTUer i Telemark og holder nå på med å bytte de ut på syv stasjoner i Vestfold, forteller prosjektleder Willy Aasmundsen Hansteen. 

Skageraknytt er med Willy på Kaldnes transformatorstasjon på Nøtterøy. Der har Per Christiansen, Jan Gunnar Garshol og Ragnhild Lie revet ut den gamle RTUen og er så vidt i gang med å bygge opp den nye. 

- Jobben her på Kaldnes er kanskje en av de mest omfattende vi har, forteller Per.
 

Prosedyrer skal hindre strømstans

Det tror vi så gjerne. Ledningsspagettien som ligger igjen etter at det gamle utstyret er revet ut er foruroligende stor. Per legger ikke skjul på at det tar tid, og forteller at han er avhengig av å ha med seg en person til. Den jobben bytter Jan Gunnar og Ragnhild på. 

- Vi har beregnet at vi vil bruke cirka 14 dager på denne jobben. På forhånd har vi utarbeidet en prosedyre for hver eneste stasjon. Den skal sørge for at vi ikke kobler ut kunder ved en feil når vi tester systemet under gjenoppbyggingen, forteller Jan Gunnar. 

Prosedyrene er såpass omfattende at hver enkelt tok et par dager å lage i begynnelsen. Nå som Jan Gunnar og Ragnhild har laget en del av dem, går det noe raskere.
 

Mangel på reservedeler og kompetanse

RTUene virker fortsatt men med en alder på mellom 20 og 30 år er de modne for utskifting. Det varierer litt hvordan de er bygd opp i Telemark og Vestfold. 

- For noen av dem finnes det rett og slett ikke reservedeler til lenger, mens det til andre var vanskelig å få tak i fagfolk til å utføre vedlikehold, forteller Jan Gunnar. 

- Vi fikk noen vage antydninger om at det kanskje fantes en person et eller annet sted i Tyskland som kunne hjelpe oss, supplerer Per.
 

Ferdig før ferien

Konklusjonen ble at det billigste og tryggeste var å bytte enhetene. 

- Prosjektet går over ett år og er beregnet å koste cirka 9 millioner kroner. Vi begynte i Telemark i oktober og prosjektet er planlagt avsluttet i oktober, men jeg regner med at vi er ferdig med alle stasjonene i Vestfold også før sommerferien, sier Willy.