Per i dag selger Skagerak Kraft produksjonen til nærmere 70 kraftverk som de ikke eier selv. Målet er at det skal bli enda flere i tiden som kommer.

- Det siste året har vi fått over 25 nye kraftverk inn i porteføljen vår. Vi inngikk en avtale med Småkraftforeninga i vår, og via dem får vi stadig nye kunder, sier Barbro Årvik.
 

Må ta vare på gamle kunder

Hun forteller at det samtidig er viktig og ikke glemme de eksisterende kundene. Nylig var hun sammen med kollega Charlotte Sivertsen en tur i Midt-Norge for å besøke nye og gamle kunder der.

- Vi var innom fem-seks kraftverk i løpet av et par dager. Vi har jo truffet kundene før, men det var hyggelig å få se kraftverkene deres også denne gangen.
 

Flest småkraftverk

Kundene er i hovedsak eiere av småkraftverk. Det kan være grunneiere som har gått sammen om å bygge ut et mindre vassdrag eller det kan være selskaper som eier og driver flere kraftverk. Kundene er godt fordelt over hele landet. 

- Det nordligste kraftverket har vi i Nord-Troms, og de sørligste ved Lindesnes, men de fleste kundene har vi nok på Vestlandet, forteller Årvik.
 

Selger grønne produkter også

I tillegg til å anmelde kraftproduksjon og sørge for oppgjør, selger jentene også opprinnelsesgarantier og elsertifikater for kundene.

- Når vi først har gjort en avtale går gjerne den daglige arbeidet av seg selv uten at vi trenger å ha så mye kontakt med kundene. Vi må passe på at vi ikke tar kundene for gitt, sier Årvik. 
 

Siste nytt fra kraftmarkedene

Hun mener det har en verdi i seg selv å møte kundene ansikt til ansikt. Jentene får se kraftverkene de jobber med til daglig, og kundene får litt påfyll om hva som skjer i kraftmarkedene.

Det er størrelsen på produksjonen, og ikke antallet kraftverk som bestemmer inntektene for Skagerak Kraft. Derfor er det satt et ambisiøst mål om å øke antallet kunder slik at omsetningen øker fra dagens 400 GWh til 1000 GWh.

Charlotte Sivertsen fra Skagerak Kraft og Børre Sivertsvoll fra det Kristiansand-baserte selskapet Bekk og Strøm, som i fjor kjøpte Hansfoss kraftverk i Levanger av Nord-Trøndelag Energi.  FOTO: BARBRO ÅRVIK..