Midt i minglingen traff jeg på en person som er over gjennomsnittet opptatt av klima- og energispørsmål. Hun snakket fort, engasjert og kort, og hadde mye på hjertet. I det hun vendte seg mot en langt mer interessant fyr enn meg, jeg tror han er statssekretær, hang et spørsmål igjen i luften, som jeg aldri rakk å svare på: Hvorfor satser ikke Skagerak Energi på fornybart? Ja, hun ikke bare spurte, det lå også en liten anklage i spørsmålet. Skagerak med sin kompetanse og størrelse må da satse på det som er framtiden?

Senere har jeg tenkt videre på det hun spurte om. Hvorfor satser ikke Skagerak på fornybart? Fornybar energi er jo i søkelyset som aldri før. Det grønne skiftet (som også er i skuddet som aldri før) gjør at fokuset på nye, rene energikilder øker. Men hvorfor spurte hun om det? Jeg forsto det ikke. Da.

Jeg forsto det ikke før jeg googlet "fornybar energi". Det kom opp omtrent 477.000 treff. Jeg orket ikke lese alle, så jeg klikket jeg meg inn på bildene. Og da forsto jeg mer. Det var ingen bilder av vannkraftanlegg, bare av vindmøller og solcelleanlegg i lange baner.

Fornybar energi ala 2016 er vind og sol. Sol og vind. Hun lurte på hvorfor vi ikke satset på fornybart. Men det var sol og vind hun mente. Som om sol og vind er synonymt med fornybar energi.

Faktum er jo at vi aldri har satset på noe annet enn fornybart. Skagerak Energi skriver røttene tilbake til etableringen av SKK i 1912. Noen ganger helt til Laugstol Kraftverk i 1885. I hele denne perioden har vi utelukkende produsert elektrisk kraft fra fornybare kilder – altså vann.

Vannkraften er uten konkurranse på toppen når det gjelder fornybare energikilder i Norge. Naturen har gitt oss fjell til å samle vann i, og daler til å montere kraftstasjoner i. Dette gir vannkraft egenskaper andre fornybare kilder ikke har, som lagringsevne og regulerbarhet. Siden pionerene bygget ut de aller første kraftstasjonene og fram til i dag har vi produsert kraft uten utslipp av klimagasser.

Sol og vind har stor oppmerksomhet både ute i verden, og her hjemme. Og det er vel og bra. Verden trenger mer fornybar kraft, og mange steder vil sol og vind være viktige alternativer. Og i områder uten et godt strømnett vil de være de eneste fornybare alternativene. Men i Norge er vi allerede fornybare hva kraftproduksjon angår. Vi har alltid vært det.

Skagerak satser på fornybart. Vi har alltid gjort det. Det er lett å glemme, nettopp fordi det er så selvsagt. Men jeg skal huske det neste gang jeg mingler.