Solum

Mellom Larvik og Porsgrunn bygges det nå ny tospors høyhastighetsjernbane. For at togene i fremtiden skal kunne gå i hastigheter på opptil 250 kilometer i timen trengs det en kraftig og stabil strømforsyning.
 

Gir jernbanestrøm fra Porsgrunn til Horten

- Ved Solum, rett mellom nye E18 og den nye jernbanetraseen, skal vi bygge en ny koblingsstasjon. Den skal gi strøm inn til Jernbaneverkets omformerstasjon som igjen sørger for strøm til Vestfoldbanen på strekningen mellom Porsgrunn og Horten, forteller prosjektleder Runar Torpe Lien i Skagerak Nett.

Koblingsstasjonen blir tilknyttet to nye 132 kV-kraftledninger, en fra Omslandsmyra ved Kjose og en fra Dolven ved Helgeroa (se kart). Det blir totalt 16 kilometer med ny ledning.
 

Korte stopp på E18

I sommer pågår arbeidet med å klargjøre tomten før byggingen kan ta til. Det betyr blant annet en del sprengningsarbeider tett på E18.

- Vi er nødt til å stanse trafikken på E18 bli i korte perioder, men det vil skje på kveldstid slik at det ikke vil være til vesentlig hinder for sommertrafikken, sier Torpe Lien.
 

Bedre strømforsyning til Larvik

Den nye ledningen gir ikke bare kjørestrøm til jernbanen, men sørger også for bedre forsyningssikkerhet i Larvik by og på Brunlanes.

- Ledningen gir en alternativ forsyningsvei, og gjør disse områdene mindre utsatt for store strømutfall, sier Torpe Lien.
 

Ledningstrasé

På fagspråket kalles den en regionalnettledning med spenning på 132 000 volt (132 kV). Det er en overføringsledning med god kapasitet som av sikkerhetshensyn krever relativt høye master, inntil 30 meter, og en 30 meter bred trase.

- Den er lagt slik at den i minst mulig grad skal være til ulempe for næringsvirksomhet og andre berørte i området, sier prosjektlederen.
 

Ferdig i 2018

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har etter konsesjonsbehandling gitt Skagerak Nett tillatelse til å benytte den aktuelle traseen. Arbeidet starter nå i juni 2016 og ny ledning og koblingsstasjon skal stå ferdig i juni 2018. Togene skal etter planen begynne å gå høsten 2018.