Tommy Wibetoe er skageraker god som noen, men mye av arbeidstiden sin bruker han på Statkraft. Nå er han prosjektleder for utskifting av kontrollanleggene på Eidsfoss og Vrangfoss.

- Selv om jeg er Skagerak-ansatt kjøres dette som et ordinært Statkraft-prosjekt. Det som er litt spesielt er at det er selskapet Norsjøkraft som eier de to kraftverkene, men Statkraft drifter dem.


Midt-Telemark Energi og Cappelen

To tredjedeler av Nordsjøkraft er eid av Midt-Telemark Energi, mens den siste tredjedelen er eid av Cappelen-konsernet på Ulefoss.

Da Tommy begynte i 2008 ble han relativt raskt involvert i Statkraft-prosjekter. Han hadde tidligere arbeidet 15 år som industrielektriker, men var relativt fersk som sivilingeniør.

- På det første Statkraft-prosjektet jeg deltok i så for meg at jeg skulle være med og lære, men jeg fikk stor tillit fra første dag, og det ble forventet at jeg var med og bidro, smiler han.


Interessant og utfordrende

Siden har det blitt mange prosjekter for Statkraft.

- Det har vært mange interessante og utfordrende prosjekter. Jeg jobber stort sett fra Porsgrunn eller ute på kraftverkene. Noen turer til Dalen blir det også innimellom.

- I snitt er jeg kanskje et par ganger i måneden på Dalen på møter. Der er det mange både hyggelige og flinke folk, skryter han.

      

Forlenget avtale om kraftverksdrift

Det er flere fra prosjekt- og teknologiseksjonen i Skagerak Kraft som i kortere eller lengre perioder arbeider for Statkraft. Da fjernstyringen av Skageraks kraftverk ble tatt over av Statkrafts regionsentral på Dalen i 2006, var avtalen at prosjektressurser fra Skagerak Kraft samtidig skulle leies ut til Statkraft-prosjekter.

- Skagerak Kraft og Statkraft er blitt enige om å forlenge avtalen, så dermed skal vi også fortsette å bidra i Statkraft-prosjekter, sier Tommy.
 

Ombygging ferdig i desember

Han har uansett nok å gjøre i 2016 med utskiftingen på Vrangfoss og Eidsfoss. På Eidsfoss går arbeidene nå mot slutten etter oppstart i august i fjor.

- Målet er å starte med prøvedrift i påskeuken og overlevering og overgang til ordinær drift i løpet av april.

På Vrangfoss er vi så vidt i gang med arbeidene, og her er planen å være ferdig i desember 2016, forteller prosjektlederen.På Vrangfoss vil også Skagerak Nett være involvert i arbeidene. Deres kontrollanlegg har til nå stått inne i stasjonen, men vil flyttes ut i koblingsanlegget oppå kraftstasjonen.
 

Vrangfoss kraftstasjon

Eidsfoss kraftstasjon