Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har den 30. november gitt Skagerak Kraft og samarbeidspartnere i Valdres konsesjon på småkraftverkene Ala og Føssaberge i Vang kommune. Totalt dreier det seg om en kraftproduksjon på 31,4 GWh, eller tilsvarende forbruket til drøyt 1500 husstander.
 

Glad for konsesjon

Ala kraftverk, som er det ene av de to kraftverkene, vil få en årlig beregnet middelproduksjon på 15 GWh. Det andre, Føssaberge kraftverk, vil få en årsproduksjon på cirka 16,4 GWh. 

- Vi er glad for å ha fått disse konsesjonene. Ved Ala har vi fått en mindre justering av minstevassføringskravet, mens NVE har satt en noe høyere minstevassføring i Føssaberge enn det vi la til grunn. I Føssaberge reduserer det produksjonen med cirka 0,5 GWh, sier seksjonssjef Lars Søfteland i Skagerak Kraft.
 

Samarbeid

Skagerak eier 51 prosent av fallrettighetene i Ala, mens de resterende 49 prosentene eies av én lokal grunneier. Ved Føssaberge har Skagerak 45 prosent av fallrettighetene, mens Clemens Kraft sitter på 55 prosent.
 

Nei til Sundheimselvi

Sammen med flere lokale fallrettseiere søkte Skagerak Kraft også om konsesjon for Sundheimselvi kraftverk i Nord-Aurdal kommune i Valdres. Det ble søkt om et større og et mindre utbyggingsalternativ, men NVE vendte tommelen ned for begge alternativene.

- Vi konstaterer at NVE mener at ulempene er større enn fordelene ved en utbygging av Sundheimselvi. Det tar vi til etterretning, sier Søfteland.

Flere forekomster av viktige naturtyper i tillegg til funn av 18 rødlistearter har vært medvirkende til at NVE sier nei til Sundheimselvi.

NVEs avgjørelser er endelige hvis de ikke blir påklaget innen tre uker.

NVE ønsker ingen utbygging av Sundheimselvi. FOTO: JAN ERIK OLSRUD.