På Hauen ligger et av Skageraks eldste bygg. Den gamle transformatorstasjonen stod ferdig i 1914 og er en kopi av gamle Årlifoss kraftstasjonen i Tinnelva, som stod ferdig på samme tid. Bygget spilte sentral rolle i elektrifiseringen og etter hvert industrialiseringen av Grenland med sin beliggenhet mellom Skien og Porsgrunn.
 

Verneverdig

Bygget ligger rett ved hovedveien mellom de to byene, på østsiden av elva. Etter et takras sist vinter ble det bestemt å montere snøfangere for å sikre bygget for forbipasserende. Bygget er klassifisert som verneverdig, så tillatelse måtte innhentes av Telemark fylkeskommunes kulturminneavdeling.

- Vi fikk tillatelse, men da vi brukte en drone til å undersøke taket nærmere viste det seg at det var i dårligere forfatning enn vi trodde, sier prosjektleder Sjur Morten Lund.

Taket er dekket med skiferstein. Flere av steinene hadde sprekt og noen mindre deler hadde løsnet. Under skifersteinen var lektene og undertaket også preget av tidens tann.

- Vi satt i gang i slutten av august. Taket er høyt, trolig nærmere 30 meter på det høyeste. Det tok nesten to uker bare å få opp stillaset som måtte til for å utføre jobben sikkert, forteller Lund.

18 000 skiferstein

På det meste har 4-5 mann jobbet på taket. 18 000 skiferstein plukket de ned før de kunne bytte takpapp og legge nye lekter. Deretter startet den møysommelige jobben med montere de 18 000 steinene på taket igjen.

- Hver stein er festet med to spiker og med solid overdekning. Det er bare cirka en tredjedel av steinen som synes. 

Nå er taket tilbake på plass, men jobben er ikke helt avsluttet. Det gjenstår å kle en gammel pipe med beslag. Parallelt med bygget passerer imidlertid en 132 kV-ledning som må kobles ut for at for å komme med til med en lift, men denne utkoblingen er foreløpig utsatt.

- Planen var at vi skulle ha rigget ned stillaset før jul, men nå kan det drøye noen dager inn i det nye året, sier Lund.
 

Aldri vært byttet

De nye snøfangerne er uansett på plass. Siden halve taket også måtte byttes, ble de en smule dyrere enn det man skulle tro. I rettferdighetens navn skal det sies at taket har holdt meget godt i de 100 årene som er gått siden den gamle transformatorstasjonen ble bygd. 

- Så vidt jeg vet er ikke taket byttet tidligere. De gamle lektene var festet med smidd spiker, så det tyder vel på at det har holdt godt, forteller Lund.

Det er kun den vestre delen av taket som er byttet. Taket på østsiden viste seg å være i bedre stand. I tillegg utgjør det heller ikke samme fare for tredje person fordi taket på den siden har flere nivåer under seg.

Bygget på Hauen fungerte som driftssentral for SKK (Skienfjordens Kommunale Kraftselskap) frem til 1994. I 2005 ble også bygget helt avviklet som transformator da en ny stasjon ble bygd på andre siden av veien. I dag brukes det først og fremst som lager for Skagerak Nett. Den opprinnelige bygningen på Årlifoss ble revet etter at en ny kraftstasjon stod ferdig der i 1989.

Kostbare snøfangere på verneverdig bygg  Kostbare snøfangere på verneverdig bygg