Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefalte i september en utbygging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Oppland. Saken er nå til sluttbehandling hos Olje- og energidepartementet (OED). 

I den forbindelse gjennomførte OED sluttbefaring av vassdraget den 19. oktober for å bli bedre kjent med prosjektet.
 

NVE reduserte utbygging

Utbyggerne Øystre Slidre kommune, Clemens Kraft og Skagerak Kraft påpeker at NVE i sin innstilling har redusert den planlagte utbyggingen med cirka 3 GWh, til en årlig middelproduksjon på cirka 56 GWh.

- Dette er en betydelig reduksjon som går utover lønnsomheten i prosjektet. NVE har samtidig foreslått å endre turbintype som trolig medfører at vi må øke antallet turbiner, sier seksjonssjef Lars Søfteland i Skagerak Kraft.

NVE foreslår bruk av pelton-turbin for å redusere faren for spredning av abbor til Heggefjorden. NVE anslår at endringen øker kostnadene med cirka 10 millioner kroner, til cirka 255 millioner kroner.

Fakta om Vinda kraftverk
(etter NVEs innstilling)

Sted: Øystre Slidre kommune i Valdres, Oppland
Årlig middelproduksjon: 56 GWh
Tunnellengde: 3,2 km
Minstevassføring sommer (1.5 – 30.9): 720 l/s
Minstevassføring vinter (1.10 – 30.4): 280 l/s
Anslått kostnad: 255 mill kr (foreløpige tall)
Byggetid: 2-3 år

Høyt minstevassføringskrav

I tillegg mener de at minstevassføringskravet i sommerhalvåret bør økes fra 450 til 720 liter per sekund.

- Dette er et høyt minstevassføringskrav, men samtidig vil det redusere konsekvensene ved utbyggingen og sikrer at Vinda fortsatt vil være en levende elv med godt med vann i fossefallene, konstaterer Søfteland.

720 liter per sekund er nær det dobbelte av alminnelig lavvassføring, som ofte blir brukt som minstevassføringskrav ved moderne vasskraftutbygginger.
 

Viktig med gode faglige utredninger

NVE har pålagt utbyggerne et utredningsprogram og sommeren 2013 gjennomførte Norconsult en konsekvensutredning av Vinda.

- Norconsult har gjennomført undersøkelsene på oppdrag av oss, men det er de som står ansvarlig for innholdet. Det har vært viktig for oss utbyggere at konsekvensutredningen er gjennomført på en uavhengig og faglig god måte, sier Søfteland.

Øystre Slidre kommune vil bli medeier i Vinda kraftverk dersom det blir realisert. I tillegg vil det gi kommunen en årlig inntekt på i overkant av 1,6 millioner kroner i form av eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgifter.