Det ble i den forbindelse snakket mye om kultur, og ikke minst viktigheten av å jobbe bevisst med utvikling av bedriftskulturer i en retning som understøtter mål og strategier. "Kultur spiser strategier" ble det sagt.  Tankene mine gikk raskt til Skagerak, og på det betydelige arbeidet som legges ned for å tydeliggjøre vår visjon, våre mål og våre strategier. Men hvordan står det egentlig til med bedriftskulturen?  Har vi en god bedriftskultur som bidrar til at vi når våre mål?

Kultur kan i denne sammenheng beskrives som "måten vi gjør ting på her". Det starter med å definere hva slags kultur vi vil ha. Videre formes kulturen primært av lederskap – både formelt og uformelt. Lederprinsippene våre er derfor gode veivisere mot ønsket kultur, sammen med våre kjerneverdier og våre medarbeiderprinsipper.

Når det gjelder leder- og medarbeiderprinsipper i Skagerak, er min vurdering at de er gode, og nær sagt beskriver den perfekte leder og medarbeider. Men er det det vi skal strebe etter – å være perfekte? Det var her i tankerekken jeg noterte forbedringspunkt nr 1; disse må forenkles, de må tydeliggjøres, slik at vi ikke er i tvil om hva som er de viktigste prioriteringene i perioden vi går inn i. Å være gode på alt, er sjeldent en god ambisjon

Så - tilbake til "det moderne mennesket". VUCA var et ord jeg merket meg. VUCA var forkortelse for ord som beskriver hva som antas å prege framtidens arbeidsliv; nemlig Volatility, Uncertaintly, Complexity og Ambiguity. Med andre ord en stadig mer kompleks arbeidshverdag preget av svingninger, usikkerhet og tvetydighet.  Det vil bli mer krevende å navigere – og kanskje morsommere. Tankene mine streifet i den forbindelse våre kjerneverdier. Er de bærekraftige og robuste, slik at en kultur preget av disse vil gjøre oss rustet til å møte stadig skiftende rammebetingelser, og økende krav til endring og tilpasning?

Min påstand er ja. Kjerneverdiene våre er tydelige. De beskriver hva vi ønsker å stå for, og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Men å etterleve disse krever oppmerksomhet og kontinuerlig hardt arbeid. I alle ledd. Kompetent og ansvarlig mener jeg beskriver den jevne medarbeideren i Skagerak godt. Kjerneverdien nyskapende er muligens den med mest potensiale i? Nyskaping fordrer at vi tør å prøve, tør å gjøre feil. Det fordrer også at vi evaluerer og "obduserer". Uten å plassere skyld, men for å lære. Det krever mot. Her har vi muligens en vei å gå – men jeg er sikker på at det blir en kul tur!