Den 27. august inviterte Otra Kraft og Bykle kommune turister og fastboende til å se naturkrefter i fritt fall ved den to år gamle betongdammen i Sarvjuvet, rett ved Bykle sentrum. 

​​Det er ikke daglig kost at kraftselskaper frivillig slipper vann over dammen, men i to timer denne lørdagsettermiddagen fikk Bykle sin egen 50 meter høye foss. Cirka 200 hadde møtt opp for å få med seg begivenheten, og det må sies å være bra i en kommune med 1000 innbyggere. 

Skagerak Kraft eier 31,4 prosent av Otra Kraft AS sammen med Agder Energi Vannkraft som har en eierandel på 68,6 prosent.

 Dam Sarvsfossen er det offisielle navnet på den 50 meter høye og 150 meter brede dammen i Bykle. Magasinet i dammen rommer rundt 600 000 kubikkmeter vann. 

I løpet av en byggetid på drøye to år ble det bygd 20 kilometer tunneler med 9 bekkeinntak og et nytt kraftverk. Skarg kraftverk ble satt i drift i juni i 2014 og totalt har hele utbyggingen økt kraftproduksjonen i Otravassdraget med 176 GWh.