Mens de fleste av Skagerak Netts montører jobbet dag og natt etter uværet i uke 45, ble en milepæl nådd i en annen del av nettselskapet. Da ble det avanserte måle- og styringsystemet (AMS) satt i drift, og Eltel Networks startet monteringen av de første AMS-målerne som kommuniserer med sentralsystemet.

- Det ble montert 39 målere på Hovenga i Porsgrunn. De overfører nå måleverdier til Skagerak Nett, forteller prosjektleder for AMS installasjonstjenester, Erik Høiland.
 

Vellykket 1. pilot

Dette er den første testen av hvordan utrullingen skal foregå, og Høiland er godt fornøyd med erfaringene så langt.

- Generelt har det gått veldig bra. Det viser seg at Skagerak har gode kundedata, så det har gått greit å gjøre avtale med kundene. Den tekniske monteringen av målerne har også gått veldig bra.

Les om hvordan AMS-prosjektet har forberedt pilotutrulling

Med noen få unntak fungerer alle målerne som de skal. Feil rettes underveis, samtidig som det fortsatt jobbes med tilpasning av sentralsystemet.
 

Målere som "banker på døra"

Det gjenstår fremdeles å ta inn de målerne som allerede er montert i dette området i daglig drift. Han forteller at noen rutiner må tilpasses før disse målerne også blir knyttet opp til sentralsystemet. 

- Alle nye målere som måleravdelingen i Skagerak Nett har montert det siste året har vært AMS-målere. Det nærmer seg 4000 målere totalt. Etter utbyggingen i Porsgrunn står et par hundre av disse og banker på døra til sentralsystemet, sier Høiland.

- Via utbyggingen på Hovenga har vi fått kontakt med målere helt ute ved Enger i sør og oppe i Borgåsen i nord, så kommunikasjonen ser ut til å fungere veldig bra. Men disse vil ikke bli tatt inn før disse områdene bygges ut.
 

Flere målere i februar

I midten av januar fortsetter utbyggingen av nye områder i Porsgrunn når Laugstol monterer konsentratorer i nettstasjoner for Eltel. Dette er forbindelsespunkter mellom målerne og sentralsystemet. I februar fortsetter Eltel med monteringen av rundt 450 målere hos utvalgte kunder i sentrum, på Enger og i Bjørkedalen. 

- Hovedutrullingen begynner med målerbytter i de nordlige deler av Skien i april neste år. Så øker vi utrullingstakten etter sommeren, sier Høiland.

Prosjektleder Erik Høiland (t.v.) og fagkonsulent Robert Schulstok viser hvordan de får oversikt over alle AMS-målerne via dataverktøyet Amitool.  FOTO: KJELL LØYLAND