Skagerak Kraft har sammen med samarbeidspartnerne Øystre Slidre kommune og Clemens Kraft fått NVEs tilslutning til å bygge Vinda kraftverk i Valdres. NVE anbefaler økt minstevannføring i sommerhalvåret og noen endringer i den tekniske installasjonen som avbøtende tiltak i sin innstilling.
 

Cirka 2800 husstander

Tiltakene skal bevare fossefallene i Vinda og hindre spredning av abbor i vassdraget. Med disse endringene anslås den midlere årsproduksjonen å bli cirka 56 GWh, eller cirka 2800 husstander.

- Vi er fornøyd med å ha fått en innstilling etter lang saksbehandlingstid i NVE. Nå vil nå sette oss nærmere inn vilkårene sammen med de andre samarbeidspartnerne, sier direktør Finn Werner Bekken i Skagerak Kraft.
 

Håper på rask OED-behandling

Han synes innstillingen fra NVE er positiv, men er forsiktig med å forskuttere en utbygging.

- Vinda ser ut til å være et lovende prosjekt, men det er for tidlig å si om det blir en utbygging eller ikke. Dette er ikke et endelig vedtak. Nå skal saken til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet (OED) og vi håper på et endelig og positivt vedtak i løpet av neste år.

Les mer om NVEs saksbehandling og innstilling på deres internettsider.