I Skagerak Energi har konsernet og ansatte gått sammen om å støtte Mara Naboisho Conservancy i Kenya. I Naboisho har 500 grunneiere blitt enige om å forvalte landområdet deres på en ansvarlig og bærekraftig måte, slik at ville dyr, områdets opprinnelige befolkning og turister kan leve side om side.

 Med Strømmestiftelsen som bistandsfaglig partner rettes midlene mot konkrete prosjekter som bidrar til å bedre lokalbefolkningens levekår.