Det har vært lang ventetid på flere av småkraftkonsesjonene Skagerak Kraft har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat om. I løpet av høsten har de imidlertid kommet som perler på en snor. Tar vi med innstillingen for Vinda tidligere i høst er det positivt svar i fem av syv saker.
 

Syv år hos NVE

Håtveitåi i Nissedal er den som har ligget lengst hos NVE. Konsesjonssøknaden ble sendt for over syv år siden, i 2009. Da ble det søkt om utbygging av Klovefoss kraftverk og Støyldalen kraftverk, med en årlig middelproduksjon på henholdsvis 5,2 og 8,2 GWh.

Seksjonssjef Lars Søfteland i Skagerak Kraft er glad for konsesjonen NVE har gitt til Støyldalen, men overrasket over at det ble nei til Klovefoss kraftverk.

- Klovefoss er det kraftverket med lavest utbyggingskostnad per kilowattime. Det vil også bli liggende relativt nær eksisterende bebyggelse og infrastruktur.
 

Avgjørelsen kan ankes

En utbygging av begge kraftverkene ville også vært gunstig ved at en del av kostnadene kunne fordeles på to kraftverk i stedet for ett. 

- Det er mulig å anke avgjørelsen inn for Olje og energidepartementet innen 16. januar. Nå vil vi sette oss inn i NVEs begrunnelse, så får vi se om vi eventuelt ønsker å gå videre med saken, sier Søfteland.