Tirsdag 26. april inviterte Telemark fylkeskommune sammen med Skagerak Naturgass og flere andre aktører til biogassdag på DuVerden i Porsgrunn.
 

Vil ha med flere

Administrerende direktør for Skagerak Naturgass, Frode Halvorsen, holdt et av de innledende foredragene og ønsket seg litt mer drahjelp fra kommuner og næringsliv. 

- Vi investerer nærmere 60 millioner i gassdistribusjonsnett i Drammen, Tønsberg og Grenland. Vi mener alvor med satsingen, men vi kan ikke investere alene.
 

Vil ha flere kjøretøy på biogass

Andreas Gillund er daglig leder for Greve biogass som nå er i gang med biogassproduksjon på Rygg utenfor Tønsberg. 

- I forrige uke hadde vi den høyeste ukesproduksjonen av oppgradert biogass i landet, og det mens fabrikken fortsatt er i en innkjøringsfase. Det viser noe av potensialet i regionen og landet for øvrig, mente han.

Biogass som partytriks: Den magiske fabrikken kaller Greve biogass fabrikken sin ved Tønsberg. Se trikset hvor daglig leder Andreas Gillund lager gass og gjødsel som gir ny mat. 

fortsettelse... 

Gillund påpekte at biogassen fra fabrikken, som Skagerak selger, faktisk er karbonnegativ fordi man i tillegg til husholdningsavfall også bruker husdyrgjødsel, han tok også til orde for mer bruk av biogass. 

- Vi må få i gang et marked for drivstoff til kjøretøy, oppfordret han.
 

Nå kommer gassbussene

Renovasjonsselskapet Vesar i Vestfold har gått foran og tatt i bruk biogass på sine renovasjonsbiler. I Grenland er Renovasjon i Grenland (RIG) i ferd med å gjøre det samme.

I løpet av kort tid vil også flere busser i Tønsberg og Grenland begynne å gå på biogass. Fylkeskommunene i Vestfold og Telemark har satt dette som krav i forbindelse med nye konsesjoner for bussdrift. 

I en paneldebatt på biogassdagen deltok ordførerne Hedda Foss Five fra Skien, Hallgeir Kjeldal fra Bamble og Kjell A. Sølverød fra Siljan, i tillegg til fylkesordfører Sven Tore Løkslid og formannskapsmedlem Åge Frisak fra Porsgrunn.
 

Opplyste politikere om støtteordning

Fra salen oppfordret Kjetil Dahl fra Skagerak Naturgass politikerne til å merke seg datoen 23. juni. 

- Regjeringen har satt av 100 millioner til lokale klimatiltak for kommuner og fylkeskommuner. Vi i Skagerak kan ikke søke men dere kan for eksempel søke om midler til en energistasjon. Fristen er 23. juni.

 

Les mer om støtteordningen: 100 millioner til klimatiltak i kommunene.