Skagerak Nett ønsker å vie miljøarbeidet i selskapet mer oppmerksomhet. Nå har de laget en egen miljøplan.

- Vi ønsker å sette miljøarbeidet litt mer på dagsorden. Vi har ikke laget noen stor og omfattende plan, men heller forsøkt å ha en praktisk tilnærming hvor vi setter oss konkrete mål som er mulige å nå, forteller kvalitetskoordinator Rebekka L. Øvre-Eide.
 

Fem miljømål

Hun har ført miljøplanen i pennen. Selv om 2016 snart er halvveis, er det blinket ut fem mål for det inneværende året.

- Ett av målene er at det alltid skal se ryddig ut når vi, eller noen av våre samarbeidspartnere, er ferdig med en jobb. Det er egentlig ikke noe nytt, men når vi tar det med i miljøplanen løfter vi det høyere på agendaen.
 

Vil bli bedre på avfallssortering

Et annet og svært konkret mål er å øke sorteringsgraden for avfall til 70 prosent. Den er i dag på i overkant av 60 prosent.

- Vi har hatt en sorteringsgrad på 70 prosent tidligere, så det målet bør det absolutt være mulig å nå, sier Øvre-Eide.

Miljømål Skagerak Nett 2016

  • Det skal alltid se ryddig ut når Skagerak Nett eller samarbeidspartnere er ferdige med en jobb i våre anlegg/områder.
  • Sanering etter prosjekter samt linjerydding skal alltid ta hensyn til jord-, skogbruk og friluftsliv.
  • Det skal ikke forekomme oljelekkasjer fra transformatorgruver.
  • Det skal føres fullstendig SF6-regnskap i hele vårt nettområde.
  • Sorteringsgrad for avfall skal økes til 70 prosent.

Sorteringssveileder i Losen.

- Som en hjelp for dette arbeidet har konsernet utarbeidet en enkel sorteringsveileder. Veilederen finnes i Losen under HMS/Ytre miljø.

Meld inn miljøavvik!

Avviksregistrering er et viktig virkemiddel for å bli bedre i miljøarbeidet. Rebekka oppfordrer alle til å melde miljøavvik i avvikssystemet Delta, under kategorien Ytre miljø. Ytre miljø blir av og til misforstått til generelt å gjelde forhold utenfor Skagerak, men slik er det ikke. 

- Nei, det er forhold der aktiviteter fra Skagerak påvirker, eller kan påvirke, det ytre miljøet negativt. For eksempel kan det være gjenglemt materiell som vil bli oppfattet som forsøpling av andre. Avvik knyttet til utslipp til jord, vann eller luft skal også registreres under Ytre miljø, sier Rebekka.