Skagerak Naturgass ønsker at flere kjøretøy skal ta i bruk den klima- og miljøvennlige biogassen som drivstoff. Nå har de signert sin første avtale i småbilsegmentet i Grenland. 

- Vi har inngått en avtale med Posten. Det er en viktig milepæl for oss. I første omgang dreier det seg om åtte biler, men vi håper å kunne utvide avtalen etter hvert, forteller administrerende direktør Frode Halvorsen.
 

Kjøper gjerne flere gassbiler

Det er ikke kjøretøyansvarlig for divisjon post i region øst, Pål Nilsson, fremmed for. Han sender en konkret utfordring og oppfordring til Halvorsen.

- Hadde vi hatt bedre tilgjengelighet på fyllestasjoner, hadde vi kjøpt flere biler, forteller han.

Biogass-sjefen liker det han hører og lover at de gjerne selger mer biogass til Posten. 

- I denne omgang vil de bruke vår eksisterende fyllestasjon på Rabben, men det er planer om flere fyllestasjoner både i Grenland og Vestfold, sier Halvorsen. 

Kutter klimautslippene

Med Postens terminal på Kjørbekk, og fyllestasjonen på Rabben, er det i første rekke Porsgrunns-området hvor bilene vil gå i tjeneste. 

- Vi har en del el-biler og mindre el-kjøretøy i dag. Biogassbilene vil vi bruke der vi trenger litt lenger rekkevidde, forteller Nilsson. 

Posten har hatt gassbiler på veien i Oslo og Stavanger i flere år allerede. Miljø er et av konsernets viktigste satsingsområder og de har et konkret mål om å redusere sine CO2-utslipp med 40 prosent innen 2020.

- Ved å ta i bruk biogass kutter vi klimautslippene våre, konstaterer Nilsson.

Posten har de siste årene satset stort på el-kjøretøy. Her ved den innovative og Østfold-produserte Paxter.  FOTO: LOYDS PAXTER.