Under et dagsbesøk i Grenland hadde kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner satt av tid til å besøke Skagerak Naturgass fyllestasjon for biogass på Rabben i Skien. Der fikk han en orientering om det brede samarbeidet som er inngått for å lage fornybar energi av matavfall i Grenland og Vestfold. 

Assisterende daglig leder ved Greve biogass i Tønsberg, Ivar Sørby, fortalte om hvordan matavfall og husdyrgjødsel blir til biogass ved Den magiske fabrikken på Rygg ved Tønsberg.
 

Vil bygge fyllestasjoner for privatbiler

Administrerende direktør i Skagerak Naturgass, Frode Halvorsen, fortalte om fyllestasjonene i Skien og Tønsberg. Han understreket også ambisjonene om å få til flere fyllestasjoner for offentligheten. Per i dag er det bare stasjonen på Rygg som kan benyttes av vanlig publikum.

Daglig leder Anne Berit Steinseth i Renovasjon i Grenland fortalte om hvordan matavfallet blir sortert inn og sendt til Tønsberg.

- Det er en utfordring å få folk til å sortere. 50 prosent av matavfallet går fortsatt i restavfallet, svarte Steinseth på ministerens spørsmål om hvor flinke grenlandsfolk var til å sortere.
 

- Viktig å synliggjøre resultatene

Renovasjonsselskapet har fått profilert en av biogassbussene med et iøynefallende grønt monster som de kaller for Restedyret. Bussen blir brukt mye av skoleklasser og barnehager. Det likte statsråden.

- Det er viktig at dere er med og synliggjør resultatene av sortering, slik at folk kan se at innsatsen deres betyr noe. Det er jo flott om dere kan få barnehagebarna til å påvirke mor og far, smilte Sanner.