Skagerak Kraft ruster seg for fremtiden og er i gang med å styrke organisasjonen med nye medarbeidere. 

- Kraftmarkedet er i ferd med å endre seg, og vi trenger å styrke oss på ulike områder, forteller seksjonssjef for energidisponering og handel (EDH), Kjetil Larsen.
 

Fire avdelinger

Med virkning fra 1. mai opprettes det fire nye avdelinger i seksjonen. Navnet på disse blir henholdsvis grønn handel, avregning og control, IKT/utvikling/hydrologi og analyse og produksjon. 

EDH-seksjonen har blant annet ansvar for kraftdisponering på kort og lang sikt, modellutvikling innenfor hydrologi, handel med el-sertifikater og opprinnelsesgarantier, avregning og avtaler knyttet til kraftdisponering og handel. Disse oppgavene blir fordelt på de fire avdelingene, samt en egen kraftsentral som opprettes fra høsten. 

- Avdelingslederne skal lede arbeidet i de fire avdelingene, men vil også ha faglige oppgaver innenfor de respektive områdene, forteller seksjonssjefen.
 

Egen kraftsentral

Kraftsentralen skal etter planen etableres fra 1. september. Her inngår medarbeidere fra de fire avdelingene i en egen vaktordning. Kraftsentralen får flere oppgaver, som å utarbeide og følge opp produksjonsplaner og å anmelde den den fysiske produksjonen til kraftbørsen Nordpool hver dag. 

- Kraftsentralen vil bli et fysisk rom à la en driftssentral med ny vaktordning. Den bemannes med to-tre medarbeidere på dagtid og en på kveldstid frem til klokken 22-23 om kvelden, forteller Larsen.