- Etter en lang diskusjon har redaksjonen kommet fram til at det digitale har kommet for å bli og at tiden er inne for å tilpasse oss, sier kommunikasjonssjef i Skagerak Energi, Thor Bjørn Omnes.

Dermed blir Skageraknytt tilgjengelig fra alle digitale plattformer på adressen skageraknytt.no. Siden er under utvikling, men har allerede i noen uker vært tilgjengelig på nett. Bladet vil komme i papirversjon også i juni, men det blir trolig siste utgave.
 

Redaksjonelle endringer

Den digitale utgaven av Skageraknytt vil som tidligere ha egne ansatte og pensjonister som målgruppe, men den vil også være tilgjengelig for alle andre som har lyst til å følge livet i Skagerak.

- Vi synes det er hyggelig hvis flere vil følge oss, og legger til rette for at man kan abonnere på nyhetsbrev fra siden. På den måten får man beskjed når det kommer ut nye saker, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.
 

Personalendringer på intranett

Stoffet på skageraknytt.no vil være tilpasset en noe bredere distribusjon enn bladet har vært. Saker som kun er av intern interesse vil etter dette publiseres kun på intranettet, Fyret. Dette gjelder for eksempel personalendringer, som har vært en fast spalte i alle år.

- Vi håper å kunne publisere flere saker enn tidligere, men også saker med noe bredere nedslagsfelt. Vi vil for eksempel komme med kommentarer til spørsmål som er aktuelle innenfor fag eller nærings- og energipolitikk, sier Omnes.