I åtte år har Skagerak Energi og frivillige ansatte bidratt med nærmere 2 millioner kroner årlig til ulike humanitære prosjekter i Kenya. De siste par årene har en betydelig andel av bidraget gått til byggingen av en skole for unge jenter med spesielle talenter, Maasai Girls Leadership School.

- Talent er i denne sammenheng et vidt begrep. Vi håper at skolen kan være med å gi noen jenter muligheter de ellers ikke ville hatt, slik at de på sikt også kan bli toneangivende stemmer i området, sier prosjektleder for Skagerak, Gunnar Møane.
 

Flytter på skolen før de blir giftet bort

Skolen er en internatskole, og jentene er bare 13 år når de flytter dit. Det normale er at jentene giftes bort i ung alder, men når de flytter vekk for å gå på skole brytes til en viss grad også de forventede tradisjonene.

Det første kullet med jenter begynner i januar. Da årets givertur ble arrangert i månedsskiftet september/oktober var det tid for åpning med snorklipping.

- Det var konsernsjef Knut Barland som stod for grunnsteinsnedleggelsen for to år siden, og konserndirektør Barbro Malmgren og jeg fikk æren av å åpne skolen nå i høst, forteller Møane.
 

Flere givere, men Skagerak størst

Ferdig utrustet har bygget kostet 310 000 US dollar, eller nærmere 2,5 millioner kroner. Skagerak er den største, men ikke eneste giver til prosjektet.

- Det er 45 skoleplasser på skolen, og driften av hver enkelt koster drøyt 10 000 kroner. Elevene og deres familier må betale litt, men har ikke mulighet til å betale så mye. Planen er at plassene skal finansieres via stipender fra givere, sier prosjektlederen. 

Foreløpig er ikke denne stipendordningen på plass, så dermed vil Skagerak være en viktig bidragsyter til driften i oppstartsfasen.

- Det første året vil skoleplassene være dobbelt så dyre siden skolen ikke er fylt opp.
 

Bedre levekår skal stoppe slumvandring

Maasai Girls Leadership School ligger ved Mara Naboisho Conservancy, som er et privateid dyrereservat hvor deler av inntektene fra turismen tilfaller de lokale grunneiere. Skagerak Energi bidrar med midler til utvikling av området for å bedre lokalbefolkningens levekår og hindre dem i å flytte til slummene i hovedstaden Nairobi.

Skagerak Energi bruker Strømmestiftelsen som bistandsfaglig partner. Gjennom dem er det etablert kontakt med Basecamp Foundation som styrer det lokale utviklingsarbeidet i Naboisho.

Bøker og en ekstra pengegave ble godt tatt i mot under åpningen av Maasai Girls Leadership School. Fra venstre: Judy Kepher-Goa, Jackline Rakwa, Tone Gammelsæter, Mona Lund, Olaf Jørgensen og Martin Bråthen. FOTO: GUNNAR MØANE.