- Vi ser at prosjekter av denne type etter hvert er planlagt utbygd på en svært så skånsom måte og det gjør det også enklere å akseptere kraftutbygging, forteller ordfører Bengt Hallvard Odden. 

Han mener Hjartdal kommune ved tidligere prosjekter har hatt betydelige byrder, men mener Gjuvåa er et prosjekt som skaper energi med grønne virkemidler. 

- Med Skageraks planer for rørgater godt under bakkenivå, tror vi dette prosjektet vil gi bra strømproduksjon til en svært liten visuell kostand for fremtidas generasjoner. 

- At det i tillegg vurderes en utforming på kraftstasjonen i Tuddal som kan komme allmennheten til gode, er selvfølgelig noe vi ser svært positivt på, sier Odden.