Etter tre år og en kostnad på vel 100 millioner kroner ble den siste finpussen etter ombyggingen av Sønstevatndammen gjort høsten 2014. Til tross for sin massive størrelse glir dammen godt inn i det duvende viddelandskapet på Imingfjell.
 

Årlig pris

Det mener også Den norske damkomité som den 27. januar tildelte Skagerak Kraft sin hederspris for anlegg i vassdrag, Damkrona. Prisen skal i henhold til statuttene "Stimulere til gode tekniske, landskapsmessige og miljømessige løsninger ved utforming og bygging av anlegg i vassdrag." Den er delt ut årlig siden 2010, hvor Telemarkskanalen er den mest kjente av de tidligere vinnerne. 

I år var i alt tre dammer påmeldt til kåringen, hvorav to ble vurdert. I tillegg til Sønstevatn ble Statkrafts anlegg Tunhovdammen og terskelen ved Pålsbufjorden vurdert. I juryens begrunnelse heter det:


Juryens begrunnelse

"Dam Sønstevann ruver i det relativt åpne landskapet. Den fremstår etter rehabilitering som et solid byggverk som til tross for størrelse harmoniserer de omkringliggende landskapsformene. Steinbruddet er arrondert og vil over tid «gli» naturlig inn i området. FoU-prosjektet om villrein har skaffet oss uvurderlig kunnskap om hvordan villreinen oppfatter anleggsarbeid. FoU-prosjektet viser at sprenging og ordinær anleggsdrift ikke påvirker villreinens beiteatferd. Tiltakene viser meget gode estetiske og landskapsmessige kvaliteter, samtidig som sikkerheten ved anlegget er hevet. Dette er i hovedtrekk begrunnelsen for at dam Sønstevatn mottar hedersprisen ”Damkrona” i 2015."
 

Delte æren

Prisen deles normalt ut under den årlige fagkonferansen, men ble denne gangen utdelt under vassdragsteknisk forums vintermøte i Oslo den 27. januar. En beskjeden, men stolt prosjektleder, Richard Volhovd, takket for prisen på vegne av Skagerak og understreket at det er mange som har bidratt til at dammen ble som den ble.

- Godt tegningsgrunnlag, egnede maskiner og utstyr. Godt fjell for å få ut stor andel plastringsstein, flink skytebas og laster i steinbruddet, og sist men ikke minst, plastrere som kan jobben sin, uttalte han til forsamlingen.