Siden Morten Rogn åpnet varmesentralen i Skien i 2013 har han hatt en jevn strøm av besøkende som vil ta den flisfyrte varmesentralen nærmere i øyesyn. 

- Vi har hatt mye besøk av ulike lag og foreninger, men vi har også fått til et interessant samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge, forteller den daglige lederen av Skien Fjernvarme.
 

Seks mastergrader

Æren for dette samarbeidet gir han til tidligere skageraker, nå professor II ved Høgskolen, Wilhelm Rondeel.

- Wilhelm var i sin tid sentral da Skagerak startet fjernvarmesatsingen, og har vel hatt noe av den samme rollen med å løfte frem fjernvarme på høyskolen, mener Morten. 

Rondeel har blant annet vært veileder for tre mastergradstudenter som har skrevet sin avsluttende oppgave med utgangspunkt i problemstillinger ved varmesentralen i Skien. 

- I tillegg har tre BI-studenter hatt Skien Fjernvarme som case til en masteroppgave de skrev sammen, så totalt har seks mastergradstudenter fått problemstillinger til sine oppgaver hos oss, forteller Morten stolt.
 

Polsk besøk

Den 14. mars var Morten, sammen med prosjektleder Helge Hansen, vertskap for en delegasjon på 11 medarbeidere fra det polske forskningsinstituttet Institute of aviation. Instituttet driver ikke bare med forskning innenfor luftfart og samarbeider med Tel-Tek i Porsgrunn innenfor miljøteknologi. 

- Det var Tel-Tek som ville vise dem vårt anlegg i Skien. Vi synes det er moro og ser en verdi av å ha kontakt med slike kompetansemiljøer, sier Morten.

      

Lave priser, men har en plan

Det er ingen hemmelighet at lønnsomheten innenfor fjernvarme er sterkt presset. Fjernvarmeprisene er veldig sterkt koblet til strømprisene. Gjennomsnittsprisen for strøm i 2015 lå med sine 17,7 øre/kWh på halvparten av det som var verstefalls-scenariet da det ble bestemt å bygge ut fjernvarme i Skien.

- Prisene får vi ikke gjort så mye med, så da gjelder det å skaffe flere kunder for å få opp volumet. På lengre sikt gjelder det å være smarte og ta i bruk nye løsninger som kan redusere utbyggingskostnadene våre. Derfor er det ingen ulempe å ha kontakt med gode fagmiljøer.
 

Studenter prosjekterer fjernvarme

På campusen i Porsgrunn er fjernvarme for øvrig høyt på agendaen om dagen. Sisteårsstudentene innenfor elektro, bygg, kjemi og maskin skal alle gjennom et fag som heter Tverrfaglig prosjektarbeid siste semester. Totalt dreier det seg om 160-170 studenter. 

- Oppgaven i år er å prosjektere et fyringsanlegg for å varme opp et fire etasjers kontorbygg som reises i disse dager like ved campus. Studentene må vurdere flis kontra pellets i forhold til lønnsomhet. 

I den forbindelse skal Morten holde en forelesning hvor han forteller om erfaringene fra Skien. Slike forelesninger har han hatt ved et par anledninger tidligere også. 

- De har vært godt besøkt av engasjerte studenter som har stilt mange gode spørsmål. Det er nesten blitt litt for mange, så jeg har vært nødt til å holde på utover den fastsatte tiden, smiler han.
 

Overoppfyller klimamål

Til tross for pressede marginer har Morten fortsatt tro på fjernvarme. Som miljøprosjekt forteller han at fjernvarmeanlegget overoppfyller kommunens klimamål som ble satt for ti år siden. 

- I 2006 hadde kommunen et mål om å redusere klimautslippene med 10 000 tonn CO2 per år. I 2016 vil Skien Fjernvarme alene stå for en reduksjon på 12 500 tonn CO2. Det er fort å glemme når det har gått noen år, påpeker han.