Statsminister Erna Solberg gjorde en feiende flott entré til Skagerak Naturgass' biogass-stasjon under den offisielle åpningen av Den magiske fabrikken. Stående bak på stigbrettet på en av Vesars renovasjonsbiler ankom hun fyllestasjonen. 

- Jeg synes det er spenstig å kalle det vi i Bergen kaller en boss-stasjon for en magisk fabrikk, kommenterte hun humoristisk da hun ble spurt om oppdraget. 

Statsministeren fylte tanken med biogass

Selve fabrikken ligger noen hundre meter fra Skageraks fyllestasjon. Der satt et par hundre gjester og fulgte statsministeren på storskjerm. Etter å ha fylt biogass på tanken til en trekkvogn for semitrailere gikk ferden bort til fabrikkhallen. 

Etter en omvisning der inne kom hun til festteltet. Der åpnet hun fabrikken ved å slippe en god porsjon matavfall og husdyrgjødsel fra en gripekran og ned i bassenget, der biomassen blandes.
 

Skrøt av helhetlig tenkning

- Dette er et kinderegg for god ressursutnyttelse og grønn omstilling på veien mot lavutslippssamfunnet. Det er et tydelig eksempel på at helhetlig tenkning gir gode løsninger, skrøt statsministeren i sin tale. 

- Hvis vi skal bekjempe klimautfordringene og redusere utslippene både her hjemme og ute så er det nettopp næringsliv og industri vi er nødt til å ha med på laget. Vi kan ikke bare vedta ting, vi må lage rammebetingelser

som gjør det bra å få frem de nye og kreative ideene.
 

Fått støtte for utvidelse

I forlengelsen av dette kommenterte statsministeren at Enova nylig ga tilsagn om en støtte på 36,5 millioner kroner til en produksjonslinje nummer to. Dermed ligger det an til en utvidelse av fabrikken.