Transformatorstasjoner og koblingsanlegg langs Skageraks regionalnett er viktige knutepunkt i kraftsystemet. De styres fra Skageraks driftssentral, og det stiller strenge krav til kommunikasjonssambandet.
 

26 stasjoner og koblingsanlegg

- 26 av disse er klassifisert som klasse 2 eller 3. Det vil si at de enten har høy ytelse, høyt spenningsnivå, forsyner viktige institusjoner eller har mange kunder, forteller Thorleif Haakonseth. 

Thorleif er prosjektkoordinator for arbeidet som nå pågår for å gi disse stasjonene et moderne og robust samband innen utgangen av året. 

- Beredskapsforskriften setter krav til dublert samband for fjernkontroll ut til disse stasjonene. I dag består dette av mange forskjellige løsninger som varierer i alder og teknologi, som for eksempel fiber, kobber, trådløst samband eller kombinasjoner av disse. Prosjektet gir oss anledning til å bygge en ny infrastruktur for framtiden. Innen utgangen av 2016 skal vi ha fibersamband inn fra to sider til alle disse stasjonene, forteller han.
 

Fjernkontroll og telefoni viktigst

Dette skal sikre at de to viktigste oppgavene, fjernkontroll og telefoni, ivaretas på en sikker og god måte. Samtidig gir fiberkablene bedre kapasitet i nettet og åpner dermed for flere tjenester. 

- Et annet prosjekt er allerede i gang med å etablere innbrudds- og brannalarm til de samme stasjonene. Som en bonus av dette innføres adgangskontroll, slik at montørene på sikt kan bruke adgangskort i stedet for nøkkel. Stabil tilgang til Skageraks administrative systemer som e-post og intranett vil også bli tilgjengelig med fiber.
 

Strenge myndighetskrav

Fiberen knyttes sammen i sambandsringer som kommer fra hver sin side inn i stasjonene. De skal ikke ha felles føringsvei, det vil si at de ikke kan ligge i samme grøft eller henge i samme ledning. 

Sambandsringen gjør det mulig med fjernstyring fra Skagerak Netts to driftssentraler. I tillegg etableres et eget digitalt talesamband til alle regionalnettstasjonene. Alt fra samband til hjelpesystemer blir dublert og får egne dublerte batteribanker. Én hendelse skal ikke kunne slå ut begge føringsveiene. 

- Nettet strekker seg fra Grenland og Vestfold helt opp til Rjukan og baserer seg i stor grad på egen fiberinfrastruktur, men det blir også leid kapasitet fra eksterne tilbydere. Myndighetene stiller krav til at Skagerak Nett har kontroll og råderett over minst én av føringsveiene og at de ikke har felles føringsvei. 

Når det bygges nye regionalnettledninger i dag er det blitt standard å bruke jordtråd som inneholder fiber. Så viktig er fiberinfrastrukturen blitt at den omtales som "den fjerde fasen" i tillegg til de tre fasene som strømmen føres gjennom.
 

Samarbeid med IKT

Thorleif understreker at de er opptatt av IKT-sikkerheten i løsningen. 

- Vi gjør dette arbeidet med beredskapsforskriften i hånden, slik at vi er sikre på at vi oppfyller kravene der.  Vi samarbeider og er avhengige av IKT-seksjonen, som har god kompetanse på nettverksbygging og IKT-sikkerhet. Løsningen skal etableres i eksisterende infrastruktur for å tilknytte stasjonene opp mot driftssentalen og systemene som brukes der.
 

Fullføres i 2015

Det er Skagerak Elektro som har jobben med å føre fiberen inn i stasjonene. Ringene i Telemark ble fullført i 2015, mens det fysiske arbeidet nå pågår i Vestfold. Fortsatt gjenstår det testing før sambandet er fullt etablert i løpet av året. 

- Fra avdeling for system og analyse deltar Jan Ole Misfjord og Thor Gøran Larsen mens vi fra IKT-seksjonen har med Trond Espedalen, Per Ragnar Dobbe og sikkerhetssjef Frode Meyer. Prosjektleder er Lasse Klovning mens Hilde Walmestad er prosjekteier, forteller Thorleif.