Siri Hartveit har sammen med Linda Skreosen representert prosjektgruppen som i trekvart år har arbeidet for å innføre WMS i Skagerak Nett. Siri forteller om endringene som kommer når BAO forsvinner. 

- Tidligere har det vært en ren manuell operasjon å registrere arbeidsordrene fra målermontørene inn i Customer. Nå skjer dette automatisk, men vi vil nok fortsatt ta oss av saker som av en eller annen grunn ikke blir oppdatert.

Det kan for eksempel dreie seg om kontrollavlesninger der det er store avvik mellom avlesning og det som tidligere er registrert i kundeinformasjonssystemet IS Customer. Eller det kan være saker der jobben av en eller annen grunn ikke er blitt registrert som den skal.

- Det blir trolig færre av disse sakene etter hvert, men vi vet foreløpig ikke hvor mye mindre jobb det blir.

I tillegg får avdeling for kundetjenester en ny arbeidsoppgave. I løpet av de neste par månedene vil saksbehandlerne i kundeservice kunne booke avtaler om målerbytte direkte i WMS.

- Tidligere har måleravdelingen håndtert alt dette selv. Det blir en avlastning for dem, samtidig som det blir en bedre service for kundene fordi vi kan avtale et nøyaktig tidspunkt, forteller Siri.