- Jeg er kanskje den som har fått hverdagen min minst endret, forteller Tom.
 

Kontakt med installatører

Til daglig har han kontakt med installatører som ønsker å få satt opp en ny måler. Det er gjerne ved nye anlegg det er aktuelt. 

- Mange installatører er prekvalifiserte og kan sette opp målerne på vegne av Skagerak Nett. Det er som regel mindre firmaer som enten ikke har ressurser eller prioriterer dette selv. Derfor bruker de oss.
 

Ny måler innen fem dager

Når installatørene melder inn et målerbytte må de først sende inn alle nødvendige papirer og erklæringer. Når disse er på plass kommer en målermontør innen fem dager. Alt dette har Tom oversikt over i WMS. 

- Der får jeg også en oversikt over Outlook-kalendrene til de tilgjengelige montørene i det aktuelle området. Dermed kan jeg booke en montør bare ved å dra avtalen over i deres kalender.
 

Kan finne jobber selv

Til enhver tid ligger deg også en del ordre som ikke er fordelt. Dersom en montør blir tidligere ferdig enn antatt kan han hente nye jobber direkte fra nettbrettet sitt uten å ta kontakt med Tom. 

- Montørene er forskjellige. Noen liker å ha hele dagen planlagt, mens andre ønsker å ha litt større frihet til å kunne hente nye jobber i det området de befinner seg i, forteller han.