Hva går nettleien til?

Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. Den skal også dekke kostnadene for sentralnettet i Norge, som er hovedveinettet for strøm.

      
 

Flat nettleie i flere år

Selv om det kan føles sånn, går ikke nettleien alltid opp. Hvis vi ser noen år bakover har netteleiesatsene blitt redusert like ofte som de har økt. Økningen over de siste 6-7 årene er lavere enn hva utviklingen i konsumprisindeks skulle tilsi. Siden 2010 har konsumprisindeksen økt med cirka 15 %, mens nettleien har økt med cirka 10 %.

Prisutvikling på nettleie inkl. offentlige avgifter


 

Hvem bestemmer prisen på nettleie / nettleieprisene?

Det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som årlig fastsetter hvor store inntekter nettselskapene kan ha. Nettselskapene har monopol i sine områder og NVE gjennomgår derfor årlig deres regnskaper for å sikre at de ikke utnytter sin monopolstilling. Nettselskapene fastsetter tariffene de enkelte kundene skal betale, men de totale inntektene skal ikke være over grensen NVE har fastsatt for selskapet.
 

Hva består nettleien av?

En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien til Skagerak betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten. I 2017 er mer enn halvparten av nettleien du betaler avgifter.