- Det heter ikke "blø-anlegg" altså, forsikrer markedssjef Lars Inge Kvamme. Egentlig heter det et dekompresjonsanlegg, men det blir litt tungt i daglig tale. Anlegget vil "blø" gass fra tankene våre inn i rørnettet i Tønsberg. Derav ordet.
 

Fungerer som batteri

Sammen med lagringstankene, på fagspråk flakene, vil det nye anlegget fungere som et batteri for gass. Det vil gi mulighet for å lagre overskuddsgass i perioder med høy produksjon, og pumpe det tilbake når etterspørselen øker.

- Vi kan også lagre gass fra andre produksjonsanlegg, flytte den til Tønsberg og bruke den her. Anlegget er et godt eksempel på hvordan man kan utnytte eksisterende infrastruktur til å distribuere fornybar biogass, avslutter Kvamme.