190 000 målere skal byttes ut hos Skagerak Netts kunder innen utgangen av 2018. Etter grundig planlegging startet endelig monteringen så smått før jul i fjor. Det siste halvåret har gått med til å gjennomføre piloter og gradvis øke utbyggingstakten.

- I disse dager når vi 25 000 målerbytter med stort og smått, forteller Skagerak Netts prosjektleder for utbyggingen, Erik Høiland.
 

400 hundre bytter hver eneste dag

Høiland påpeker at tallet øker raskt, siden det monteres nærmere 400 målere hver eneste dag. Det er Eltel Networks som utfører målerbyttene for Skagerak Nett.

- De har totalt et sted mellom 40 og 50 montører som jobber med utbyggingen. De er fordelt på to skift, så til daglig er drøyt 20 montører ute og bytter målere.
 

Skal klare fristen

Høiland forteller at utbyggingen går etter planen, og dermed ligger de også godt an til å klare fristen innen utgangen av neste år.

- I det store og det hele går utbyggingen som forventet. Det er nok en del flere kunder Eltel ikke klarer å utføre målerbytte hos enn det vi hadde forutsett. Det er litt forskjellige årsaker til det, og vi jobber kontinuerlig med å øke antall installasjoner av Eltel. Vi regner ikke med at dette skal forsinke utbyggingen.
 

Roser nettmedarbeider utenfor prosjektet

AMS-prosjektet er Skagerak Netts største enkeltprosjekt noensinne. Det berører naturlig nok også svært mange medarbeidere i den daglige driften i nettselskapet.

- Det er ikke mulig å gjennomføre et så stort prosjekt uten at det også berører de som sitter i den daglige driften. For mange blir det i perioder en ekstra belastning, men jeg opplever at folk står på og gjerne gjør en ekstrainnsats for at vi skal få en best mulig løsning, konstaterer Høiland.