Skagerak Naturgass AS har inntil nå har vært heleid av Skagerak Energi. 31. juli 2017 gikk franske Air Liquide inn som ny hovedeier, med 51 prosent eierandel. Skagerak Energi fortsetter som eier, med 49 prosent av selskapet.
 

Store planer

De nye partnerne har store planer for ytterligere investeringer i ny infrastruktur knyttet til først og fremst produksjon, lagring og distribusjon av biogass og distribusjon av hydrogen til kjøretøy og skip i Norge. Biogass er også velegnet som fornybar erstatning for naturgass til industrien.
 

Perfekt sirkulærøkonomi 

Biogass er kroneksemplet på en perfekt sirkulær bioøkonomi. Eksempelvis blir husdyrgjødsel og matavfall utnyttet til å lage drivstoff til biler, skip og tungtransport, samt biogjødsel til landbruket. Når fornybar biogass erstatter diesel og andre fossile energikilder, får vi både klima- og miljøgevinst.

Les mer om biogass her 
 

Stor dag

Konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi, er meget godt fornøyd med å få en stor, sterk og kompetent partner inn i Skagerak Naturgass, og ser på denne utviklingen som en anerkjennelse.

- Vi er stolt over hva våre folk har fått til på biogass. På kort tid har vi blitt en betydelig leverandør av biogass til transportsektoren. Nå er tiden inne for et nytt løft. Derfor er vi svært fornøyd med å ha funnet en utviklingspartner som har det som trengs for å bli med på et slikt løft, sier konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi.
 

Attraktiv posisjon i Norge

Air Liquid er allerede en tungvekter innen fornybar energi. De har over 50 biogass- anlegg verden rundt og nesten 60 biogass-fyllestasjoner i Europa. De ser på partnerskapet som en ny milepæl for Air Liquide innen det grønne transportområdet, og en mulighet til å være med på å tegne morgendagens energikart, går det fram av en pressemelding.

- Air Liquide er fornøyd med å utvide vår posisjon innenfor det det grønne transportsegmentet på nytt territorium, takket være dette partnerskapet med et selskap som på få år har klart å sikre en attraktiv markedsposisjon for biogass i Norge, sier Philippe Merino, Visepresident i Air Liquide Global Markets & Technologies.

Les mer om Air Liquide her
 

Kommer kundene til gode

Frode Halvorsen leder selskapet som nå har fått inn en tung internasjonal aktør på eiersiden. Han understreker at det nye partnerskapet er en anerkjennelse av det arbeidet som er gjort i selskapet over mange år: 

- Vi leverer allerede biogass til en rekke offentlige og private transportaktører i Telemark, Vestfold og Østfold og stiller nå med klare nasjonale ambisjoner. Dette vil komme gamle og nye kunder til gode i form av mer konkurransedyktige produkter og tjenester, samt forsterket teknologisk og kommersiell kapasitet. Fremtiden ser lys og grønn ut, sier en fornøyd Frode Halvorsen.

Frode Halvorsen i Skagerak Naturgass ser lyst på framtiden med ny, solid eier i førersetet. FOTO: KJELL LØYLAND