I 2015 solgte selskapet 88 GWh. I fjor endte de opp med 114 GWh.  Det utgjør en økning på 30 prosent. Administrerende direktør Morten Rogn i Skagerak Varme roser teamet han er på lag med. De selger godt, bygger gode anlegg og drifter godt.

- Hvis vi får et godt lag her som funker fint sammen, da får vi resultater, sier han, og forteller at de er på god vei allerede.

Allikevel er det en utfordring å få driften i selskapet til å bli lønnsomt. Det finns ingen infrastruktur fra før av, og alt må bygges. Rørene skal plasseres inn sammen med den allerede eksisterende infrastrukturen i gatene.

- Det koster fra 8 - 10.000 kroner per meter å legge fjernvarmerør. 100 meter kan fort koste opp mot én million, og 100 meter er ikke langt, sier Rogn.
 

Mye å ta hensyn til

Skagerak Varme har flotte anlegg i Skien, Porsgrunn, Tønsberg og Horten. I Skien og Tønsberg brukes flis som brensel, i Porsgrunn henter de spillvarme fra Yara og i Horten er det varmepumper som bruker vann fra Oslofjorden. I tillegg er anleggene i Skien og Tønsberg klargjort for bioolje.

- Tanken er å bli 100 prosent fornybare, sier Rogn.

I 2016 produserte selskapet 131 GWh, og av disse ble 114,5 GWh solgt til kunder.

- Differansen er tap i nettet.

Rogn sier det er mye å ta hensyn til for å få økonomi i fjernvarme. Blant annet er prisen på el-kraft styrende for prisen på fjernvarme. I 2015 var spotprisen 17,6 øre per kWh. Da de regnet på priser tilbake da fjernvarmeinvesteringene ble vedtatt, tok de utgangspunkt i en spotpris på 38 øre per kWh. Differansen er stor.

- Det går kraftig utover lønnsomheten, innrømmer Rogn. 
 

Langt liv sammen

I 2015 endte resultatet for Skagerak Varme på 38 millioner. Utgifter til lønnskostnader og andre driftskostnader var til sammen på 35 millioner.

- Så utfordrende var det, forteller Rogn.

Men også på resultat er bedringen enorm. Lønnsomheten (EBITDA) gikk opp med 360 prosent fra 2015 til 2016. Resultat før skatt ble 8 millioner bedre enn i 2015. Rogn forteller at de ser ut til å ta inn enda ti millioner i 2017.

- Men det er krevende. Det skal vi ikke legge skjul på.

Det de rett og slett må få til er enda flere kunder. Men som Rogn sier, ingen kan trues til å være med.

- Vi må være så gode at kundene ønsker oss, og at de vil ha et langt liv sammen med oss.
 

Gode som lag

For å få til dette har de lagt en strategi som krever at de hele tida er proaktive og får til en voldsom vekst. De skal vokse på volum samtidig som de skal trimme kostnadene.

- Vi må bli bedre kremmere, tror Rogn.

I 2016 solgte de godt og fikk flere nye kunder, men effekten av dette blir ikke synlig før om ett til tre år. De hadde et mål om å selge 30 nye GWh i 2016, og fasiten ble 31,7 GWh. Mye takket være de to store kundene Forsvaret i Horten og Herøya Industripark. Målet for 2017 er å selge 15 GWh.

- Det er ambisiøst, men vi har allerede signert 9 GWh. 

Rogn understreker nok en gang viktigheten av et godt team i Skagerak Varme.

- Vi er gode som lag. Derfor kommer resultatene.