Samlet sykefravær for Skagerak-konsernet ble 3,1 % i 2016, mot 3,8 % året før. Gjennomsnittlig sykefravær i bransjen var 4,0 % i 2015 og gjennomsnittlig sykefravær i norsk arbeidsliv de tre siste årene har vært ca. 6,3 %. Dette viser konsernets årsrapport fra HMS- området. 

- Trenden er meget god, og vi har ligget under 4 % sykefravær de fire siste årene, sier Marit Kittilsen, HMS-sjef i Skagerak Energi.  Det er viktig for oss at folk skal trives på jobben, og vi tror at det å være på jobb sammen med gode kolleger er bra. Ved at ledere og medarbeidere har tett kontakt blir vi stadig bedre på å forebygge at folk blir syke, og på å tilrettelegge arbeidsoppgaver slik at man kan komme raskt tilbake etter sykdom. 
 

Vil ha null skader

Sykefravær Skagerak konsern

Konsernet hadde fire personskader blant egne medarbeidere i 2016, og H2-verdien* ble 4,2.  Skagerak Energi stiller de samme krav til sikkerheten for entreprenører som til egne medarbeidere, og er opptatt av å følge opp at arbeidsbetingelser er i henhold til gjeldende lovverk for alle som utfører arbeid for konsernet.

Skagerak legger vekt på at ansatte skal forstå hva som er de største utfordringer og risikoer i de arbeidsoppgaver som skal utføres. Den forståelsen skal ligge til grunn for valg av arbeidsmetoder, krav til opplæring og bruk av verne- og sikkerhetsutstyr. Eksempler på risikofylt arbeid i Skagerak Energi er arbeid på eller nær ved elektriske anlegg, arbeid i høyden eller arbeid ved demninger og regulerte vassdrag og i utmark. 

- Selv om H2-verdien vår ikke er veldig høy, er målet vårt å komme ytterligere ned, sier Kittilsen. Vi vil rett og slett ikke ha skader på folk som arbeider for oss, og jobber knallhardt for å nå dette. Hvis vi kan greie det i en dag, kan vi greie det i en uke. Hvis vi kan greie det en måned, kan vi greie det i ett år, avslutter hun, og etterlater ingen tvil om ambisjonene.
 

*H2 = antall personskader per million arbeidede time