Både Sandefjords BladTønsbergs Blad og Telemarksavisa har dette uken publisert denne nettsaken fra Nettavisen som antyder dobbel pris for strøm i regionen. Heldigvis tar de feil.

De av oss som bare leser overskrifter blir jo fristet til å tro at strømmen er blitt dobbelt så dyr i Vestfold og Telemark. Men det har den ikke. Forvirret? Følg med videre.
 

Ikke dobbelt. Halvparten.

Strømmarkedet er delt i regioner. Østlandet ligger i område 1 (NO1), mens Vestfold og Telemark ligger i område 2 (NO2), sammen med mesteparten av Sørlandet. 

I timen 17.00 – 18.00 (5.1.2017) er timeprisen for strøm på Østlandet 66.6 øre/kWh (73.92 Euro/MWh). Som det ganske riktig sår i saken vi refererer til.  På Sørlandet er den i samme timen 30.6 øre/ kWh. Altså under halvparten. Overskriften burde kanskje heller ha vært: 

"Halv pris på strøm – kok potetene med hvilepuls". 

Det skal for ordens skyld nevnes at det ikke står noe feil i nevnte artikkel. Men den gjelder ikke for oss i Vestfold og Telemark, men derimot for folk på Østlandet og Oslo-området. Det poenget kunne vært tydeligere.

Prisen for døgnet for de to områdene ble henholdsvis 39.1 og 29.5 øre/kWh. Dagen etter, 6.januar 2017, er differansen mindre enn et øre/kWh. Så ingen grunn til panikk.
 

Slik fungerer strømmarkedet

Strømprisene i engrosmarkedet varierer fra time til time. De bestemmes etter tilbud og etterspørsel på strømbørsen NordPool. Videre er det slik at strømprisene varierer noe etter hvilke område i landet vi snakker om. Dette bestemmes av begrensninger i overføringskapasitet mellom områdene, såkalte flaskehalser i strømnettet.

Ingen av oss forbrukere blir fakturert direkte på timenivå. Strømleverandøren vår sørger for en utjevning. Dermed blir økningen fra en time til neste relativt uinteressant for oss. Det som betyr noe er hvordan disse prisene er seg over tid. Alle som er opptatt av hvordan dette fungerer kan se det på nordpoolspot.com. Der vil man se at prisene går opp og ned. Media skriver om det hver gang de går opp, stort sett aldri når de går ned. Men la deg ikke lure.
 

Lavere enn i 2003

Faktum er at strømprisen i engrosmarkedet for 2016 endte på 23.3 øre/kWh i vårt område, 24.7 i Oslo. Dette er ca 6 øre/kWh lavere enn i 2003, bare for å ta et eksempel. I perioden imellom har den vært oppe i 40.7 øre/kWh (2010) og nede i 17.6 øre/kWh (2015). Man kan lett få inntrykk av at strømprisene kun beveger seg oppover, men dette er altså ikke riktig.